Webdiving titel

Artikels

Als auteur-redacteur schrijf ik over verschillende artikels gerelateeerd ddan het duiken:Logo Redactie Hippocampus

1. artikels gepubliceerd in Hippocampus waaronder een oude reeks onder de naam 'Webdiving', een artikelenreeks met de titel 'Mijn buddy' en losse artikels;

2. verhaaltjes over twee vrienden Skubba en Fred die beetje bij beetje het duiken ontdekken;

3. artikels over het testen van het effect van dieptedronkenschap op het gedrag van duikers uitgevoerd door het 'Experimental Deep Diving Team';

4. artikels over het testen van materiaal en ander duikgerelateerde zaken kan je ook terecht in het 'testcenter';

5. 'Think blue' bevat mijn bedenkingen over duiken en het behoud van onze blauwe planeet;

6. als hulp gebruik ik een zelf samengestelde woordenlijst met duiktermen in 6 talen.

Sommige van die artikels werden naar het Engels vertaald en verschenen in onder andere het duikmagazine 'Divers for the Environment'.

Naar boven